LÅGENERGIVENTILATION

GRÖNT BYGGANDE

"Gröna" byggnader och sunda hus blir alltmer efterfrågade.

Idag representerar alla byggnader ca 40% av den totala energianvändningen så potentialen att skapa ett mer hållbart samhälle är stor.

 

Modern teknik i alla delar av byggprocessen är avgörande för att tillverka resurs- och energisnåla byggnader.

Kuben Ventilation ligger långt fram med den senaste tekniken inom energiåtervinning. I vissa fall är vi faktiskt världsledande.

Våra extremt energisnåla aggregat med inbyggd värmepump är ett exempel på teknik som passar mycket bra i grönt byggande. 

 

Förutom att spara energi är några av aggregaten också avsedda att förse hela byggnaden med både ventilation, radiatorvärme, golvvärme, luftvärme och tappvarmvatten.

Läs mer om våra aggregat för grönt byggande här.

PASSIVHUS

I den senaste trenden inom byggsektorn satsar många satsar på passivhus, där lite eller ingen energi behöver tillföras byggnaden.

I dessa hus erfordras energisnåla ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning.

 

Kubens aggregat som är mycket smarta och hela tiden ligger i framkant på teknikutvecklingen passar alldeles utmärkt i dessa byggnader.

Förutom den nyaste tekniken och den höga återvinningen är aggregaten både lätta att förstå sig på och att sköta. 

 

Tillsammans med hög driftsäkerhet är Kubens ventilationsaggregat det naturliga valet i de nya passivhusen.