VARFÖR KUBEN VENTILATION?

REN OCH FRISK TEMPERERAD LUFT - MED TYSTA OCH FLEXIBLA VENTILATIONSAGGREGAT

rumsaggregat-teknik.jpg

Rumsaggregat

Kuben Ventilation AB tillverkar och marknadsför ventilationsaggregat som är avsedda att placeras direkt i det rum som ska ventileras, så kallade rumsaggregat. Aggregaten, som har sitt största luftflöde genom galler i aggregatets hölje, ansluts huvudsakligen med uteluft- och avluftkanaler, oftast direkt genom yttervägg eller genom tak. Kubens rumsaggregat passar utmärkt för ventilation i skolsalar, samlingslokaler, konferensrum, dagis/fritids, restauranger, kyrkolokaler och liknande.

isolering-skarning.jpg

Isolering

Alla Kubenaggregat isoleras noggrant

med ljudabsorberande

material. Ytterhöljet har tjock ljuddämpande isolering och luftvägarna i aggregatet är aerodynamiskt utformade med låga lufthastigheter. Isoleringen skärs med millimeterprecision av en för branschen unik maskin med ett oscillerande knivblad.

test-bild.jpg

Utseende

Kubens ventilationsaggregat är målade med ett vitt pulverlack för en stilren finish som smälter in i miljön och gör att enheterna kan placeras i det rum de ventilerar. Vi kan även anpassa aggregatens utseende så de passar in i er miljö.

filter.jpg

Fläktar

Kubenaggregaten innehåller till- och frånluftfläktar, till- och frånluftfilter, värmeväxlare, eftervärme med el- eller vattenbatteri och inbyggd styrutrustning med luftflödesreglering för tilluft och frånluft, tidsstyrning, för start och stopp eller forcering av luftflödet och temperaturreglering. Vissa aggregat innehåller värmepump och till många av aggregaten kan DX- eller vattenkyla väljas som tillval.

kanalanslutning-teknik.jpg

Kanalanslutning

Kuben Ventilation tillverkar också ventilationsaggregat med kanalanslutning på toppen. Dessa aggregat används när till- och frånluftkanaler behövs för att ventilera flera olika rum med samma aggregat eller när aggregatet av någon anledning inte kan stå i rummet som ska ventileras. Även dessa aggregat är mycket tysta och behöver inget speciellt fläktrum utan kan placeras i en korridor, eller i ett förråd  eller liknande.

tyst-aggregat-teknik.jpg

Tysta aggregat

En av förutsättningarna som krävs för att kunna placera ett ventilationsaggregat alldeles intill ett skrivbord, ett konferensrum eller en skolbänk är att aggregatet är mycket tyst. Kuben Ventilation har med hjälp av avancerad ljudmätningsutrustning utvecklat en teknik för ljudabsorption och ljuddämpning som är marknadsledande.