Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

Rumsaggregat

Kuben 100W

Kuben 100W är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, kontor, skolor mm.

"Extremt tyst aggregat

i förhållande till dess

luftflöde."

Staffan Berg,

VD Kuben Ventilation

Staffan.jpg
 

Produktinformation

Specifikationer

Teknisk broschyr

Måttskiss

Offertförfrågan

Produktinformation

Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall, god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering. Energieffektiva likströmsfläktar (EC) och en högeffektiv värmeåtervinning. > 80%. Mycket kompakt aggregat som kan placeras i vistelsezonen. Nyckelfärdigt med inbyggd styr, anslut bara strömmen. Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.​

Standardutrustning

 • Energieffektiva steglösa EC-fläktar.

 • Värmeväxlare av motströmstyp. Temperaturverkningsgrad >80%. Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

 • Filter F7. Kassettfilter med mycket god filterekonomi.

 • Automatisk avfrostningsfunktion.

 • Steglös hastighetsreglering med forcering.

 • Tillufttemperaturreglering med inställning på panelen.

 • Automatisk bypass funktion.

 • Inbyggd el- och reglercentral.

 • Tidkanal med automatisk sommartidsfunktion.

 • Förvärme 1,0 kW.

 • Förångare för ev kondensvatten. Gör att ingen avrinning från aggregatet erfordras.Tillvalsutrustning

 • Anslutningsdel på toppen för frånluftkanal.

 • Trycklåda under aggregatet med tilluftgaller.

 • Eftervärme: 1,0 kW

 • Timer för forcering av flödet eller extra drifttid.

 • Frånlufttempreglering, kaskadreglering, utekompensering.

 • Larmpanel, för extern placering. A- och B-larm

 • Webbaserad kontroll och styrning.

 • Aggregat och tillbehör i valfri kulör.

 • Närvarogivare för start och stopp.

 • CO²-givare för forcering av luftflödet.

Kuben-550AW-miljobild-ratt-matt.png

Specifikationer

Luftflöde

Normalfart

Forceringsflöde

75 l/s (270 m³/h)

105 l/s (378 m³/h)

Värme

Förvärme

Eftervärme

1000 W
160 W (kondenskokare)

Eldata

Elvärme
Vattenvärme
Tilluftsfläkt
Frånluftsfläkt

1,0 kW, 230V, 1-fas 10 A
230 V, 1-fas, 10 A
200-277VAC, EC, 1,25A
200-277VAC, EC, 1,25A

Mått

Aggregat
            
            
Dörr, avtagbar vid
intransport
Aggregat utan dörr

Höjd 1800 mm (2100 mm)
Bredd 660 mm
Djup 260 mm inkl dörr
Djup 58 mm

Djup 200 mm

Ljudnivå

Normalfart

Forceringsflöde

30 dB(A), 75 l/s (270 m³/h)
30 dB(A), 85 l/s (306 m³/h)

Kanalanslutning

spiro_ror-new.png

Separat anslutningsdel på toppen för frånluftkanal. Tillval.

värmeväxlare-kuben-ventilation.png

Värmeåtervinning

Motströmsvärmeväxlare, Återvinning >80%

Färg

Vit pulverlack.

Teknisk broschyr

Begär offert -

Kuben 100W

Skickat!

Din offertförfrågan är skickad! Vi återkommer till dig så snart vi kan med en offert.

Måttskiss -

Kuben 2100MDX

Måttskiss-Kuben-550AW.jpg