Kombiaggregat

Kuben 2100MDX

Aggregatet har en inbyggd värmepump och en effektiv värmeåtervinning för att hjälpa till med att värma upp lokalerna.

"Ingen utomhusdel. 

Alla komponenter internt monterade."

Staffan Berg,

VD Kuben Ventilation

 

Produktinformation

Specifikationer

Teknisk broschyr

Måttskiss

Offertförfrågan

Produktinformation

Extremt låg ljudnivå tack vare låga interna tryckfall,
god aerodynamik och tekniskt utvecklad ljudisolering. Energieffektiva likströmsfläktar (EC) och en högeffektiv värmeåtervinning. > 80%. Mycket kompakt aggregat som kan placeras i vistelsezonen.

Nyckelfärdigt med inbyggd styr, anslut bara strömmen.

Stora tillvalsmöjligheter av extrautrustning.​

Standardutrustning

 • Integrerad värmepump och kylmaskin. Ingen utomhusdel.

 • Inbyggd DX-kyla - nom 10,0 kW

 • Högeffektiv motströmsvärmeväxlare. Temp.verkningsgrad >80%.

 • Helt tät utan överföring mellan till- och frånluft.

 • Filter F7/M6. Påsfilter med mycket god filterekonomi.

 • Tillskottvärme, el eller vatten. Förvärme och eftervärme.

 • Inbyggd el- och reglercentral. Inbyggt trådlöst 4G modem.

 • Yttre uttag för extern nätverksanslutning.

 • Automatisk avfrostningsfunktion med förvärme/bypass.

 • Individuell steglös hastighetsreglering med forcering.

 • Tillufttemperaturreglering eller frånlufttemperaturreglering.

 • Automatisk bypass funktion.

 • Flera tidkanaler och automatisk sommartidsfunktion.

 • Direktdrivna, energisnåla till- o frånluftfläktar av EC-typ.

 • Lös touch display för väggmontage. Färggrafik.

 • Forceringsmöjlighet i displayen för vädring.

 • Programmerbar larmlista. Stora loggnings möjligheter.

Tillvalsutrustning

 • Vatteneftervärme från fjärrvärme eller annan värmekälla.

 • Inbyggd varmvattenberedare och inbyggd radiatorslinga.

 • Spegelvänt utförande.

 • Tilluftfilter F8.

 • Närvarogivare för start eller forcering.

 • CO²-givare för start eller forcering.

 • Valfritt styrfabrikat.

 • Kanalsats. Komplett sats med isolerade kanaler, böjbara rör och detaljer för ett komplett montage.

 • Frånluftljuddämpare och tilluftljuddämpare.

KONTAKTUPPGIFTER

Kuben Ventilation AB

Vassbo 64
791 93 Falun
Växel: 0243 - 22 31 15

Support: 073 - 021 68 70

info@kubenventilation.se
 

ÖPPETTIDER

PRODUKTION

Vardagar 06:30 - 16:00
KONTOR / TELEFON
Vardagar 07:00 - 16:00

SUPPORT

Vardagar 09:00 - 11:00
 

Guldsigill - 2018-SMALL.png

© 2020 Kuben Ventilation AB